Noemo - produkcia a rental

Krok, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou je zabezpečenie servisu distribúcie do kín, televízií alebo iných online služieb. Máme pre svojich klientov celú škálu možností. Strižne, audio postprodukciu, profesionálny colorgrading s najmodernejšími technológiami.